ENTITAT

“Creiem en l’apropament d’altres realitats com a eina transformadora per un món més just i igualitari”

La Fundació Educació Solidària va ser creada l’any 1998 per l’Escola Pia de Catalunya. Des de l’entitat hem creat i participat en molts projectes solidaris per fomentar i garantir l’educació i la qualitat de vida de tothom, en especial dels infants i joves de les zones econòmicament i socialment menys estables.

Col·laborem en projectes de cooperació impulsats per entitats i agents locals i treballem de forma conjunta en la definició, execució i seguiment dels projectes. Realitzem accions de sensibilització i difusió, i promovem la participació del voluntariat.

 • Facilitem informació per donar a conèixer la realitat que es dóna en altres contextos.
 • Fem difusió dels projectes de cooperació que realitzem a Amèrica i Àfrica.
 • Oferim recursos educatius per a les escoles en l’àmbit del desenvolupament.
 • Som presents a més d’una desena de ciutats i pobles de Catalunya en Fires i Mostres d’entitats.
 • Les nostres publicacions, exposicions i materials educatius es poden demanar segons les necessitats.

ORGANITZACIÓ

Patronat

 • President: Eduard Pini Barreiro

 • Vicepresident: Manel Bagunyà Valls

 • Secretari: Antoni Burgaya Trullàs

 • Vocals: Josep Maria Canet Capeta i Jordi Vilà Font

Equip

 • Gerència: Sergi Noguera García

 • Sub-direcció: Jordi Teixidor Segarra

 • Tècnica de projectes: Mireia Gil Alcázar

 • Tècnica per a projectes a les Califòrnies: Àngels Doñate Rodríguez

 • Tècnic de voluntariat: Albert Francolí Manils

 • Equip de comunicació: Àngels Doñate, Arnau Oliver i Joan Calicó

MEMÒRIES

Posem al teu abast les memòries de l’entitat:

TRANSPARÈNCIA

Des de sempre, l’entitat ha volgut oferir una informació clara i transparent sobre els recursos obtinguts i a quins projectes han estat destinats, informant sobre els resultats de les campanyes realitzades i optimitzant els recursos perquè la major part es destinin a l’execució dels projectes en el terreny.

La confiança que tenen els nostres col·laboradors, organismes amb els quals treballem i entitats amigues és fonamental per tal de continuar avançant per un bon camí.