Des de la Fundació Educació Solidària, després de complementar tots els tràmits necessaris, hem aconseguit entrar a la FEDE.cat, la federació d’organitzacions per la justícia social. Es tracta d’un pas molt important per seguir creixent, ja que ens permet treballar colze a colze amb altres entitats de cooperació a Catalunya.

Què és la Fede.cat?

És una xarxa d’organitzacions per a la justícia global que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades. Treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Què significa formar part de la Fede.cat?

Que Educació Solidària formi part de la federació, significa anar més units i enxarxats amb les altres entitats de cooperació a Catalunya. Ens permetrà estar a les taules per tractar línies estratègiques de la cooperació catalana, així com disposar d’un valor afegit el fet de ser-hi presents.