Des de fa molts anys, la Granja Escola de M’lomp i la de Karang al Senegal, són un dels segells d’identitat dels projectes compartits d’Educació Solidària i l’Escola Pia de l’Àfrica de l’Oest.

Des del seu naixement, les dues granges tenen com a objectiu lluitar contra l’èxode rural, sobretot entre els joves, donant-los una formació específica dins de les activitats agrícoles i ramaderes a fi que puguin inserir-se en el món laboral tot dirigint ells mateixos una explotació agrícola.

Amb aquesta finalitat, primer va néixer la Granja Escola de Mlomp, a la Casamance, i després va continuar la de Karang, el darrer poble del Niombató abans de la Gàmbia.

Els primers passos de la Granja Escola de Karang vistos per Manel Sales

El Manel Sales, escolapi català que va dirigir les dues granges, ens comenta els primers passos i records inicials de la Granja Escola de Karang.

En Josep Artigas que havia estat rector de la parròquia de Sokone va començar a fer els primers passos a Karang i amb tres joves de la zona havien començat una petita explotació agrícola i de pollastres. Quan hi vaig arribar vam buscar un terreny per poder instal·lar la granja-escola. Jo havia estat responsable de la granja-escola de Mlomp i vaig proposar als dos alumnes que havien acabat aquell curs de venir a viure amb nosaltres a Karang i amb aquests cinc vam començar a fer realitat la granja.

Els primers cursos van ser nombrosos en candidats, i vam anar construint nous edificis, sales de classe i ampliant els recursos i tasques de la granja: visitant els mercats setmanals (els luma) per comprar més bestiar, ampliant les xarxes de distribució i venda a hotels de la zona o altres localitats, la instal·lació de bombes d’aigua per donar cobertura a totes les necessitats de regadiu, o la lluita per aconseguir tota la documentació del terreny, i com van anar “convencent “els veïns i veïnes dels beneficis de tenir un projecte com la granja a prop de casa.

Finalment, també recorda totes les persones, institucions i entitats que els van donar suport, que van creure en el projecte i que el van fer créixer. Sense elles no hauria estat possible.

El present de les granges escola

Han passat molts anys des de llavors, però les dues granges-escola continuen ben vives i en ple funcionament, gràcies a alguns processos de reflexió, actualització i revisió de la tasca, sense perdre mai de vista l’objectiu de l’origen.

Actualment, i en aquest curs escolar 2020-2021 hi ha més d’una trentena de joves seguint la formació pràctica de les dues escoles i 9 d’elles són noies.

També, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Fluidra, s’ha creat una empresa social (KAG 25) per explotar de manera intensiva 25 hectàrees agrícoles a la zona de la Casamance i crear un centre logístic de compra i distribució de productes agrícoles.

També cal destacar els projectes agrícoles de promoció de les dones que ambdós centres acompanyen a la regió amb la creació de grups de dones que treballen de manera col·lectiva diferents explotacions agrícoles, que els permet contribuir al sosteniment familiar, i alhora fer front a certes despeses gràcies a l’estalvi col·lectiu que obtenen amb la venda de fruites i verdures.

Finalment, en els darrers anys ambdues granges-escola han apostat per una transició ecològica per exemple amb l’ús d’energies renovables com ara la posada en funcionament de plaques solars o l’ús de tècniques d’agricultura ecològica, que contribueixen de manera definitiva a la sostenibilitat del projecte.