CUBA

A Cuba també hi treballem amb l’objectiu d’incidir en una educació integral a partir de formacions permanents, activitats en l’àmbit no formal i en la formació de formadors.

ZONES ON HI TREBALLEM:

L’HABANA / GANABACOA

  • Biblioteques Populars
  • Activitats d’estiu
  • Formació permanent d’adults
  • Formació de Mestres (tota l’illa)