GUATEMALA

A Guatemala també hi treballem amb l’objectiu d’incidir en una educació integral a partir de formacions permanents, activitats en l’àmbit no formal i en la formació de formadors. Cadascuna de les àrees s’hi treballa el següent:

ZONES ON HI TREBALLEM:

ALTA VERAPAZ

  • Centre de recursos Tactic