Els objectius de la Fundació en l’acció voluntària pretenen:

  • El desenvolupament integral de la persona voluntària.
  • La presa de consciència crítica, tot potenciant les capacitats individuals i grupals.
  • Promoure la responsabilitat social cercant la implicació de la comunitat en la resolució de les seves problemàtiques.

Oferim tres espais de participació de voluntariat:

Voluntariat d'estiu

Els objectius principals són compartir, acostar-se a altres realitats i cultures, anar a aprendre, conèixer situacions educatives diferents i treballar en equip durant el període de vacances.

Voluntariat dins la fundació

És una possibilitat de col·laboració de forma regular o puntual ja sigui en la gestió interna com en la difusió de la fundació. Es pot realitzar a la mateixa entitat o a les subseus repartides pel territori.

Voluntariat de llarga durada

El voluntariat de llarga durada s’organitza a partir d’una demanda concreta de les entitats amb les que col·labora la Fundació, per cobrir de forma temporal una necessitat específica.

Per a més informació…

voluntariat@educaciosolidaria.org