CAMPS DE TREBALL

QUI LES PORTA A TERME?

  • A Catalunya: Fundació Educació Solidària.
  • A Senegal: Association Education Solidaire.

A ON?

  • A Senegal: a la Granja Escola de Karang (prop de la frontera amb Gàmbia).

QUÈ S’HI FA?

Participar conjuntament amb joves senegalesos en el desenvolupament de la Granja Escola.

QUI HI POT ANAR?

Joves de 18 i 19 anys que volen dedicar una part dels mesos d’estiu a col·laborar en les activitats que Educació Solidària proposa.

COM ES FA?

Educació Solidària organitza tres trobades generals, on es comenten diversos aspectes informatius i formatius, reflexions sobre les relacions Nord-Sud, coses a tenir en compte abans, durant i després del voluntariat, què és la Fundació Educació Solidària i en quins projectes participa, etc.

FINANÇAMENT

Cada voluntari s’ha de finançar el seu viatge. Es demana col·laborar en el projecte amb el que es va a col·laborar. Les entitats locals es fan càrrec de l’allotjament i la manutenció, tot i que en algun cas es demana una mínima contribució al voluntari.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Envieu un mail a voluntariat@educaciosolidaria.org.

Voluntariat d'estiu
Voluntariat d'estiu
Voluntariat d'estiu