El passat mes de novembre, les portes de la llar d’Infants de Sam-Sam es van obrir per 50 infants d’un dels barris de la perifèria de Dakar més vulnerables.

El centre, que compta amb l’empenta de l’ajuntament i comunitat de veïns s’ha pogut realitzar gràcies al suport d’Educació Solidària, Proinfants i donants particulars que han apostat pel futur dels més petits.

Aquesta etapa no obligatòria és extremament essencial en zones com la de Sam-Sam amb un alt absentisme escolar ja des de petits.

El centre anirà fent-se gran any rere any fins a arribar als 150 alumnes. En acabar l’etapa d’infantil, guiarà a l’alumnat per continuar l’escolarització a l’Ekol Communautaire de base o als centres més propers. A més, el centre oferirà un acompanyament a les famílies, en especial a les mares per tal de promoure l’autonomia econòmica i la gestió familiar.

Esperem que l’inici d’aquest centre pugui aportar més educació i oportunitats al barri!