La Fundació Educació Solidària va ser creada  l’any 1998 per l’Escola Pia de Catalunya. L’Equip de Govern d’Escola Pia de Catalunya, ha fet l’encàrrec de fusionar les dues entitats d’acció social (Fundació Servei Solidari i Fundació Benallar) i l’entitat de cooperació (Fundació Educació Solidària) en una nova entitat única amb la finalitat de poder donar millor resposta a les necessitats dels infants i joves vulnerables de les nostres realitats.

L’estructura de la nova entitat estarà composta per quatre grans àmbits: àmbit d’Infància, famílies i escoles; àmbit de joves; àmbit d’ocupabilitat i l’àmbit de cooperació, des d’on es seguirà amb la tasca de suport i acompanyament a les contraparts del Senegal i de Mèxic, tal com s’està fent fins ara.

El procés de fusió s’ha iniciat aquesta primavera i estem a l’espera d’anar superant les passes legals per al naixement de la nova entitat d’acció social i cooperació d’Escola Pia Catalunya. Amb un desig gran de comunicar-vos aquesta transformació, quan així sigui, i poder-ho celebrar plegats.

Altre cop, moltes gràcies a les persones col·laboradores, voluntàries, donants, religiosos, contraparts… a la gran família de la FES.