Durant el mes de novembre, l’equip tècnic de la Fundació Educació Solidària hem viatjat al Senegal per treballar amb l’equip de l’Association Education Solidaire al terreny i visitar els projectes als quals dóna suport l’entitat.

L’AES gestiona 21 projectes educatius per a infants, joves i adults a Dakar, Sam Sam i la Casamance, com granges escoles, escoles, internats i colònies d’estiu, entre d’altres.

Aquesta visita ha permès preparar el voluntariat d’estiu 2022, conèixer l’estat dels projectes finançats amb el suport de donants privats i públics catalans, analitzar les seves necessitats i les de la contrapart senegalesa de cara als propers mesos, entre d’altres coses.